Fairfield Room

SHIMOGYO-KU TERAMACHI-DORI SHIJO KUDARU TEIANMAENO-CHO 613600-8031KyotoJepang
Hostel